Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.240

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI LA TORRE SAGRERA AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
      Codi Expedient: 060.1215.240
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 25.312,50 €
      Pressupost d'adjudicació: 21.555,00 €
      Data d'adjudicació: 07-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA
GECSA INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
AQUACIVIL, S.L.
ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES, S.L.
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SA
PROJECTES INTEGRALS DIAZ, SL
INTEGRAL, SA
INGENIERIA GESTION Y CONSULTORIA BARCELONA, SL (IGC BARCELONA)
TRESAT COORDINADORES DE SEGURIDAD, SLP
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
ECONEM TÈCNICS, SL
SUMMA, SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A
CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
JOAN FERRER AMELL
GUANES-APA, SLP
INCOPE CONSULTORES, SL
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN AUTORIZADA, SAU
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-03-2015 00:00:00
  Documentació:

060.1215.240_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 16:02:37
060.1215.240-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
09-07-2015 16:42:59