Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.249

Títol: SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA DE LE SOBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI LA TORRE SAGRERA AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTRON, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 060.1215.249
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 91.100,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 74.975,30 €
      Data d'adjudicació: 15-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MASTER PLAN, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP
SGS TECNOS, SA
NOVOTEC CONSULTORES, SA
KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL
ENGINYERIA I DIRECCIÓ TÈCNICA GIRONA, SL (ENDITEC)
SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, S.L.P.
GUANES-APA, SLP
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
SUPPORTIS PROJECTS ENGINEERING, SL
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
AUMEDES DAP, SLPU
E3 SOLINTEG, SL
UTE ESTEVE SITJÀ LÓPEZ - JESÚS BASSOLS GELI
AQUACIVIL, S.L.
JULI CORTÉS ESCODA
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL
Mª TERESA SERNA MANTECÓN
TEC-CUATRO, SA
ECONEM TÈCNICS, SL
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
PERA PARDINA CONSULTORES, SL
CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
BADIA & PASTOR, SLP
EULÀLIA ARAN I CORBELLA
INTEGRAL, SA
ANGEL GIL CONTROL Y GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS SLP
ARCHITECTURE WORKSHOP, SLP
UTE CÁCERES ARQUITECTURA, SCP & FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP
CIUDAD HERNANSANZ,SL
UTE BRUFAU-CUSÓ ESTUDI D'ARQUITECTURA, SLP -VIADING, SL
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, SA (INYPSA)
FRANCESC BELART I CALVET
AUDINGINTRAESA, S.A.
TABER MANAGEMENT, S.L.
MASTER PLAN, SL
VGIS 2013, AIE
UTE CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA, SLP - BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, SLP
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
BRAMON, SITJÀ, BASSOLS I ASSOCIATS, SLP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-04-2015 00:00:00
  Documentació:

060.1215.249_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
07-05-2015 16:03:25
060.1215.249_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
11-05-2015 15:41:51
060.1215.249_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
17-12-2015 11:01:21