Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.273

Títol: SERVEI DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER BERENGUER DE PALOU Nº 52-62 PER A CONVERTIR-LO EN CASAL DE BARRI LA TORRE SAGRERA AIXÍ COM LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 060.1215.273
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 35.155,54 €
      Pressupost d'adjudicació: 30.657,60 €
      Data d'adjudicació: 02-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (inema)
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
APPLUS NORCONTROL, SLU
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (INEMA)
LOSTEC, SA
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-07-2015 00:00:00
  Documentació:

060.1215.273_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
16-09-2015 14:13:42
060.1215.273_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
02-11-2015 12:19:56