Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.306

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE REFÓS DE LA SEGONA FASE DE REURBANITZACIÓ DEL C. BORRIANA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 060.1215.306
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 321.978,18 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: 19-05-2016
Adjudicatari: GRUP MAS CONSTRUCTORS SLU
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
COPCISA, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
TRANSPORTES IRANZO, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
FCC CONSTRUCCION, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
CIVIL STONE, SL
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL - ARICO FOREST, SL
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
CONSTRUCCIONES CALER, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
VOLTES CONNECTA, SLU
MiJ GRUAS, SA
COYNSA 2000, SL
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIO, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
VORACYS, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 18-02-2016 00:00:00
  Documentació:

060.1215.306_-_Convocatoria_Obertura_S3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
01-04-2016 14:30:31
060.1215.306_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-04-2016 17:36:14
060.1215.306_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
04-05-2016 09:20:29
060.1215.306_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:27:31
Actes.pdf (Actes)
13-07-2016 10:21:17
Informe_Tècnic.pdf (Informe Tècnic)
13-07-2016 10:22:27
Informe_Avaluacio.pdf (Informe Valoracio)
13-07-2016 10:24:10