Perfil del Contractant

Expedient 060.1215.309

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL SKATEPARK DE BARÓ DE VIVER, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 060.1215.309
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 260.170,83 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: DRIM MEDI AMBIEN, SL
     Termini d'execució: TRES MESOS I MIG (3,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
UTE MARIANO HERRERO ALBACAR, SL - HERCAL DIGGERS, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
CONGIFE, S.L.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
COPCISA, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
SYNERGIA SICONS, SL
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
VORACYS, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
OBRES I SERVEIS ROIG, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-02-2016 00:00:00
  Documentació:

060.1215.309_-_convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-04-2016 13:38:56
060.1215.309_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
07-04-2016 10:07:49
060.1215.309_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
06-05-2016 09:34:21
060.1215.309_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:55:45
Actes.pdf (Actes)
18-07-2016 13:11:20
Informe_Tècnic.pdf (Informe Tècnic)
18-07-2016 13:13:01
Informe_Avaluació.pdf (Informe Valoracio)
18-07-2016 13:14:08