Perfil del Contractant

Expedient 060.1619.025

Títol: OBRES RELATIVES A LA SEPARATA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA URBANITZACIÓ VIÀRIA DE L'ÀMBIT DE LA SAGRERA. PLAÇA PARE MANYANET-BONAVENTURA GISPERT, AL DISTRICTICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 060.1619.025
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 559.729,94 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL
     Termini d'execució: QUATRE (4) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
MiJ GRUAS, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
FCC CONSTRUCCION, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
COPCISA, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ESTRUCTURAS ARAGÓN, SAU
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE MARIANO HERRERO ALBACAR, SL - HERCAL DIGGERS, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
RIGEL OVER, SL
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
TRANSPORTES IRANZO, SA
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONGIFE, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 02-06-2016 00:00:00
  Documentació:

060.1619.025_-_CONVOCATÒRIA_OBERTURA_ECONÒMICA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
15-07-2016 11:28:21
060.1619.025_-_ROS03_web.pdf (Resultat sobre 3)
22-07-2016 13:40:00
060.1619.025_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
18-08-2016 09:45:57