Perfil del Contractant

Expedient 060.1619.037

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE DEL C. GRAN DE SANT ANDREU ENTRE LA PL. MOSSÈN CLAPÈS I RBLA. DE FABRA I PUIG I LA REDACCIÓ DEL P. EXECUTIU, E.S.S I MEM.AMB. DEL TRAM 1 (ENTRE LA RBLA. FABRA I PUIG I C. JOAN TORRAS), AIXÍ COM LA POSSIBLE REDACCIÓ DEL P.EXECUTIU, E.S.S. I MEM. AMB. DEL TRAM 2(ENTRE C. JOAN TORRAS I PL. MOSSEN CLAPES) I ASS.AUTOR DEL PROJECTE EN OBRA TRAM 1 I 2.
      Codi Expedient: 060.1619.037
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 103.277,71 €
      Data d'adjudicació: 07-12-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMON I BLANCO SLP
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE BATLLE I ROIG, SLP - SBS SIMON I BLANCO, SLP
UTE ENGINYERIA REVENTOS, SL - COL·LECTIU BRUSI, SLP
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
ESPINÀS I TARRASSÓ, S.C.P.
ESTEYCO, SAP
TEC-CUATRO, SA
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 21-07-2016 00:00:00
  Documentació:

060.1619.037_-_Anul·lada_OS02.pdf (Nota aclaratòria)
22-09-2016 09:51:57
060.1619.037_-_CONVOCATÒRIA_OBERTURA_ECONÒMICA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
09-11-2016 13:40:30
Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
14-11-2016 16:06:40
060.1619.037_-_ROS03.pdf (Informe Valoracio)
14-11-2016 16:09:50
060.1619.037_A.ADJ.harm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
12-12-2016 17:46:44
060.1619.037_A.FORM.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
13-01-2017 10:02:39
ANUNCI_MODIFICACIÓ_CONTRACTE.pdf (Modificat - Adjudicació)
04-01-2019 09:46:34