Perfil del Contractant

Expedient 060.1619.042

Títol: TREBALLS RELATIUS AL PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ D’AUDIOVISUALS I ESCENOTÈCNIA DE L’ESPAI DE FELIP II AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA
      Codi Expedient: 060.1619.042
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 104.903,84 €
      Data d'adjudicació: 20-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES SL
     Termini d'execució: DOTZE SETMANES (12)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
GOLVER PROJECTS, SL
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
ESCENOTECNIC INGENIERIA ESCENICA, SL
DEINTA, SLL
ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 09-09-2016 00:00:00
  Documentació:

060.1619.042_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
05-10-2016 16:23:57
Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
07-10-2016 13:02:03
060.1619.042_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
24-10-2016 12:59:53