Perfil del Contractant

Expedient 060.1619.043

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER AL NOU EQUIPAMENT ESPAI FELIP II, AL CARRER DE FELIP II Nº 222, AL BARRI DELS INDIANS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 060.1619.043
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 77.308,40 €
      Data d'adjudicació: 03-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BERNADÍ SA
     Termini d'execució: VINT-I-VUIT (28) DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COMERCIAL CONTEL, S.A.
AREA 3 EQUIPAMIENTO DISEÑO E INTERIORISMO SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 01-08-2016 00:00:00
  Documentació:

060.1619.043_Informe_Tèrcnic.pdf (Informe Tècnic)
19-10-2016 18:27:40
060.1619.043_-_CONVOCATÒRIA_OBERTURA_S3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
27-10-2016 10:46:37
060.1619.043_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
28-10-2016 13:24:38
060.1619.043_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
10-11-2016 11:35:03
060.1619.043_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
13-01-2017 10:03:46