Perfil del Contractant

Expedient 070.1215.119

Títol: CONTRACTE MIXT PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU, EXECUCIÓ DE LES OBRES (ACTUACIONS PRÈVIES I DE REHABILITACIÓ DE LA FÀBRICA DE CA L'ALIER) I SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DE L'EDIFICI DE CA L'ALIER DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1215.119
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 5.390.060,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 4.720.170,33 €
      Data d'adjudicació: 23-12-2014
      Data Contracte: 15-01-2015
Adjudicataris: UTE ELECNOR, S.A - VOPI 4, S.A
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions: nota 1/12: convocatoria obertura sobre 3
Licitadors:
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, SA - VALORIZA FACILITIES, SAU
UTE FCC CONSTRUCCION, SA - FCC INDUSTRIAL E INFRAESTUCTURAS ENERGÉTICAS, SAU
UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA
UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL - CONSTRUCTORA CALAF, SA - SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - ARIDS ROMA, SAU - COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
UTE EMTE SERVICE, SAU - EMTE, SLU - COMSA, SAU
UTE COPCISA, SA-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-11-2014 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura s3)
01-12-2014 11:23:26
070.1215.119_-_Puntuacions_tecniques.pdf (puntuacions tècniques)
02-12-2014 18:45:48
S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneizat)
05-12-2014 11:15:45
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
23-12-2014 16:52:25
Anunci_form_ALIER.pdf (Anunci de formalització)
16-01-2015 10:27:52