Perfil del Contractant

Expedient 070.1215.204

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS CRISTOBAL DE MOURA I PALLARS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
      Codi Expedient: 070.1215.204
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 188.015,37 €
      Pressupost d'adjudicació: 151.450,31 €
      Data d'adjudicació: 01-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
     Termini d'execució: Mesos ( 2.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
BIGAS GRUP, SLU
XAVIER ALSINA, S.A.
ISTEM, SLU
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
RIGEL OVER, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-04-2015 00:00:00
  Documentació:

S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneizat)
26-05-2015 12:29:27
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
06-07-2015 14:20:08