Perfil del Contractant

Expedient 070.1215.240

Títol: OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE REFORMAT DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I TREBALLS SOTA RASANT A L'EDIFICI DE CA L'ALIER, A BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1215.240
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.395.334,76 €
      Data d'adjudicació: 30-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Data obertura sobre 3: 23/03/2016 a les 12:00 hores
Licitadors:
TEYCO, S.L.
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
COMSA, SAU
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
COPCISA, SA
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
SYNERGIA SICONS, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCCIONS TABAQUISTA, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
GEOTECNIA Y CIMIENTOS, SA (GEOCISA)

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 21-01-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
18-03-2016 10:40:37
S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneïtzat)
16-06-2016 10:00:11
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
30-06-2016 17:10:16
070.1215.240-Actes.pdf (Actes)
15-07-2016 11:17:53
070.1215.240-Inf_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
15-07-2016 11:19:19
070.1215.240-Valoracio.pdf (Informe Valoracio)
15-07-2016 11:19:57