Perfil del Contractant

Expedient 070.1215.242

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA D'UNA NAU A CAN RICART, AL CARRER EMÍLIA CORANTY 5-9, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1215.242
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 47.245,05 €
      Data d'adjudicació: 02-05-2016
      Data Contracte: 31-05-2016
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS,SA
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: La data d'obertura d'ofertes evaluables mitjançant fòrmules o criteris automàtics: es comunicarà oportunament.
Licitadors:
METALUNDIA, SL
EL CORTE INGLÉS, SA
CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, SA
ROSA CERVETO.MARTA MAS, SL (GRAO)
S & T 96, SL
COMERCIAL CONTEL, S.A.
EXPERT LINE, SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-05-2016 00:00:00
  Documentació:

Resultat_obertura_S3_homo.pdf (Resultat sobre 3)
14-04-2016 12:40:43
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
03-05-2016 13:42:52