Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.002

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL C. JONCAR ENTR LA RAMBLA DEL POBLENOU I EL C. MARIÀ AGUILÓ, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ. INCLOU RECOLLIDA PNEUMÀTICA.
      Codi Expedient: 070.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 921.258,29 €
      Data d'adjudicació: 17-11-2016
      Data Contracte: 02-12-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS,SA
     Termini d'execució: SET MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
FCC CONSTRUCCION, SA
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CONSTRUCCIONES CALER, SA
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU
UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU - COYNSA 2000, SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
RIGEL OVER, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE HERCAL DIGGERS, SL - SANTI JARDINERIA I PAISATGE, SL
VOLTES CONNECTA, SLU
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
MiJ GRUAS, SA
UTE CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL - LAMPISTERIA SALVADOR, SL
UTE ICMAN, SL - EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
UTE RUBAU TARRES, SAU - HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
UTE BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, SL - TRANSPORTES IRANZO, SA
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
OBRES I SERVEIS ROIG, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-05-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
04-11-2016 13:00:36
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
08-11-2016 12:27:59
0701619002_Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
14-11-2016 14:05:19
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-11-2016 14:19:00
Anunci_formalitzacio.pdf (Anunci de formalització)
07-12-2016 09:00:57