Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.005

Títol: OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CORNISA EXTERIOR DEL VOLUM DE L'AUDITORI DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS I ARRANJAMENT DE FAÇANA EXTERIOR A PATI ESCOLAR AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 54.575,06 €
      Data d'adjudicació: 20-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SYNERGIA SICONS,SL
     Termini d'execució: 7 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: nota 26/4/2016: es publica la justificació de preus com a documentació addicional. convocatoria sobre 3 dia 10 de juny a les 12.00h
Licitadors:
RAS-21, SL
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
SYNERGIA SICONS, SL
TEKNIFICA GRUP, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 22-04-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
08-06-2016 10:55:41
S3.pdf (Resultat sobre 3)
10-06-2016 14:09:16
Anunci_Adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-06-2016 15:58:47
0701619005-Actes.pdf (Actes)
04-07-2016 12:14:35
0701619005-Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
04-07-2016 12:16:50
070.1619.005-_Informe_Valoració.pdf (Informe Valoracio)
04-07-2016 12:17:50