Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.011

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL PER A L’EDIFICI DE CA L’ISIDRET AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.011
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 68.848,98 €
      Data d'adjudicació: 19-07-2016
      Data Contracte: 18-08-2016
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: 20 DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 26/5 es publica arxiu amb "preus zero" en format excel. Es pot omplir els preus zero en format lct o excel.
Licitadors:
GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN, SL
SONOTECH-OSONA, SL
SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
GENUIX AUDIO, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 26-05-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
12-07-2016 12:17:57
Obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
14-07-2016 12:22:57
anunci_Adj.pdf (Anunci adjudicació)
22-07-2016 12:38:55
0701619011-Actes.pdf (Actes)
15-09-2016 13:56:40
0701619011_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
15-09-2016 13:58:22
0701619011_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
15-09-2016 14:00:06
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
15-09-2016 14:14:25