Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.014

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT D'ELEMENTS COMPLEMENTARIS A LA URBANITZACIÓ DE LA FASE 1 DEL PARC TRINXANT MERIDIANA I AL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC TRINXANT MERIDIANA (CAMP DE L'ARPA) FASE 2, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.014
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 326.702,26 €
      Data d'adjudicació: 20-07-2016
      Data Contracte: 04-08-2016
Adjudicatari: BENITO ARNÓ E HIJOS,SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
BIGAS GRUP, SLU
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
TRANSPORTES IRANZO, SA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CONGIFE, S.L.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
COYNSA 2000, SL
VOLTES CONNECTA, SLU
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
RUBAU TARRES, SAU
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 17-05-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
07-07-2016 10:52:51
ResultatS3.pdf (Resultat sobre 3)
12-07-2016 11:29:07
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
21-07-2016 14:45:25
0701619014-Actes.pdf (Actes)
13-09-2016 16:11:43
0701619014_Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
13-09-2016 16:13:10
0701619014_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
13-09-2016 16:13:43
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
14-09-2016 18:19:57