Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.017

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER AL CASAL DE GENT GRAN I CENTRE DE BARRI DE L'EDIFICI JP (CA L'ISIDRET) AL CARRER JOSEP PLA 172 I PARAGUAI 2 DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 070.1619.017
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 106.727,42 €
      Data d'adjudicació: 08-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COMERCIAL CONTEL,SA
     Termini d'execució: 46 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 9/6 PUBLICAT COMUNICAT MODIFICACIO ANNEX 10 PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS ADMINISTRATIVES. PUBLICADA NOTA ACLARATORIA 15/6 ES PUBLICA NOTA ACLARATORIA
Licitadors:
COMERCIAL CONTEL, S.A.
EL CORTE INGLÉS, SA
FERMÍN PUIGDELLIVOL, SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3_resultat_S2.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
26-07-2016 12:56:57
resultatS3.pdf (Resultat sobre 3)
29-07-2016 13:56:07
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
12-09-2016 10:59:59
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
22-09-2016 11:39:04
0701619017-Actes.pdf (Actes)
28-09-2016 11:59:09
0701619017_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
28-09-2016 12:34:37
0701619017_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
28-09-2016 12:40:00