Perfil del Contractant

Expedient 070.1619.041

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL CARRER PERE IV, ENTRE CARRER SELVA DE MAR I RAMBLA PRIM
      Codi Expedient: 070.1619.041
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 159.393,97 €
      Data d'adjudicació: 20-01-2017
      Data Contracte: 13-02-2017
Adjudicatari: MASTER PLAN,SL
     Termini d'execució: 10 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAUW ARQUITECTES, SLP - ZETA INGENIEROS DE CAMINOS, SLL
JBE ARQUITECTES ASSOCIATS SLP
UTE ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL - ENGINYERS I ARQUITECTES CONSULTORS D'OBRES I MUNTATGES, SA
TECNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA)
UTE JAUME ARTIGUES VIDAL - ISABEL BENNASAR FELIX
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU - SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTING, INGENIEROS ASOCIADOS, SA
UTE CONSULTORIA TECNICAS T PROYECTES 1999, SL - AUDINGINTRAESA, SA
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
UTE CENTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO, SERVICIOS Y ACTIVIDADES, SL - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA, SL
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
UTE ENGINYERIA REVENTÓS, SL - COL·LECTIU BRUSI, SLP
TEC-CUATRO, SA
E3 SOLINTEG, SL
UTE VORA ARQUITECTURA, SCPP - DOPEC, SL
ESTEYCO, SAP
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
UTE BATLLE I ROIG, SLP - SBS SIMON I BLANCO, SLP
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
MASTER PLAN, SL
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 02-12-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
07-12-2016 10:02:09
0701619041_Informe_tecnic_.pdf (Informe Valoració Tècnic)
07-12-2016 10:16:16
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
12-12-2016 13:11:31
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
06-02-2017 10:20:40
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
13-02-2017 14:07:22