Perfil del Contractant

Expedient 080.1215.156

Títol: OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL ARRANJAMENT D'INTERIOR D'ILLA AL C. COMTE BORRELL, 305, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.
      Codi Expedient: 080.1215.156
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 226.326,04 €
      Pressupost d'adjudicació: 198.090,33 €
      Data d'adjudicació: 11-05-2015
      Data Contracte: 22-05-2015
Adjudicatari: COYNSA 2000, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 3.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
INGEVÍA 2008, SL
TEYCO, S.L.
RIGEL OVER, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
COYNSA 2000, SL
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-03-2015 00:00:00
  Documentació:

080.1215.156_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 12:46:40
080.1215.156_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
28-10-2015 14:18:34