Perfil del Contractant

Expedient 080.1215.161

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LA REURBANITZACIÓ DEL SOLAR UBICAT AL C. NÀPOLS, 140, PER A CONVERTIR-LO EN ESPAI PROVISIONAL D'ESBARJO PER A GOSSOS I ZONES D'ESTADA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE.
      Codi Expedient: 080.1215.161
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 177.658,41 €
      Pressupost d'adjudicació: 152.183,99 €
      Data d'adjudicació: 10-09-2015
      Data Contracte: 21-09-2015
Adjudicatari: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
XAVIER ALSINA, S.A.
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
RIGEL OVER, SL
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONFIGE, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
COYNSA 2000, SL
VORACYS, SL
MiJ GRUAS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 26-03-2015 00:00:00
  Documentació:

080.1215.161_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 11:17:20
080.1215.161_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
28-10-2015 13:05:45