Perfil del Contractant

Expedient 080.1215.187L01

Títol: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE L' ENLLUMENAT DEL CARRER COMTE BORRELL, DEL CARRER DIPUTACIÓ DE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, DEL CARRER DE MANSO I DEL CARRER VALÈNCIA DISTRICTE DE L' EIXAMPLE. BORRELL.
      Codi Expedient: 080.1215.187L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 296.823,80 €
      Pressupost d'adjudicació: 239.777,58 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA.
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG (4,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot número 1: carrer Comte Borrell
Licitadors:
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - IMESAPI, SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
ALUMBRADOS VIARIOS, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL
ELECNOR, SA
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
ETRA BONAL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 17-09-2015 00:00:00
  Documentació:

080.1215.187L01_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-10-2015 16:05:16
080.1215.187L01_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 12:12:07