Perfil del Contractant

Expedient 080.1215.187L02

Títol: OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA RENOVACIÓ DE L' ENLLUMENAT DEL CARRER COMTE BORRELL, DEL CARRER DIPUTACIÓ DE LA GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, DEL CARRER DE MANSO I DEL CARRER VALÈNCIA DISTRICTE DE L' EIXAMPLE. MANSO.
      Codi Expedient: 080.1215.187L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 305.870,55 €
      Pressupost d'adjudicació: 245.552,92 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CRC OBRAS Y SEVICIOS, SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot número 2: carrer Manso
Licitadors:
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - IMESAPI, SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE)
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
ALUMBRADOS VIARIOS, SA
ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
ETRA BONAL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 17-09-2015 00:00:00
  Documentació:

080.1215.187L02_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-10-2015 16:06:52
080.1215.187L02_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 12:13:55