Perfil del Contractant

Expedient 080.1619.053

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DEL C. ARAGÓ ENTRE EL C. CASANOVA I EL C. VILAMARÍ I LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT, TRAM: C. VILAMARÍ-C. CALABRIA, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.
      Codi Expedient: 080.1619.053
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 540.869,48 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
     Termini d'execució: 6 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
CITELUM IBERICA S.A.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
UTE TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - INGEVIA 2008, SL
UNITS-4, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
COPCISA, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
HERCAL DIGGERS, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
RUBAU TARRES, SAU
UTE TRANSPORTES IRANZO, SA - BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-08-2016 00:00:00
  Documentació:

080.1619.053_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
18-10-2016 11:02:42
080.1619.053_-_A.ADJ.NOharm.pdf (Anunci adjudicació)
11-11-2016 11:30:19