Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.089

Títol: OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA ZONA D'ENTRADA AL CASTELL DE MONTJUÏC: PONT DEL FOSSAR, BASAMENT DE LA PORTALADA, VESTIBUL I TÚNELS D'ACCÉS - ACTUACIÓ H2
      Codi Expedient: 088.1215.089
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 108.298,93 €
      Pressupost d'adjudicació: 88.447,76 €
      Data d'adjudicació: 07-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL
     Termini d'execució: TRETZE SETMANES I MIGA (13,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CARLOS MARTINEZ FUENTES, SL
NOVANTIA INTEGRAL, SA
BIGAS GRUP, SLU
RIGEL OVER, SL
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCCIONS TABAQUISTA, SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-03-2015 00:00:00
  Documentació:

088.1215.089-ROS03.noharm.pdf (Resultat sobre 3)
02-04-2015 09:35:36
088.1215.089-_A.FORM.NOharm_-_EUROCATALANA.pdf.pdf (Anunci de formalització)
13-01-2017 10:10:25
088.1215.089-_A.ADJ.NOharm.pdf (Adjudicació)
29-11-2016 14:05:21