Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.090

Títol: OBRES D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE L'ANTIGA CASERNA (ANTIC MUSEU MILITAR) AL CASTELL DE MONTJUIC A BARCELONA (ACTUACIÓ H3).
      Codi Expedient: 088.1215.090
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 284.666,89 €
      Pressupost d'adjudicació: 230.295,52 €
      Data d'adjudicació: 02-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ARCADI PLA, S.A.
     Termini d'execució: Setmanes ( 11.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CARLOS MARTINEZ FUENTES, SL
MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
ARCADI PLA, SA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
GARCIA RIERA, S.L.
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCCIONS TABAQUISTA, SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-03-2015 00:00:00
  Documentació:

088.1215.090_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 15:55:37
088.1215.090-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
06-07-2015 12:29:38