Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.091

Títol: OBRES CONSISTENTS EN L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU NUCLI D’ACCÉS I CONNEXIÓ ADAPTAT AL BALUARD DE SANT CARLES AIXÍ COM EL DE LA URBANITZACIÓ DEL SEU ENTORN (ACTUACIÓ I+J).
      Codi Expedient: 088.1215.091
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.003.910,45 €
      Pressupost d'adjudicació: 799.135,38 €
      Data d'adjudicació: 03-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 6.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
F CLOSA ALEGRET, SA
UTE PASQUINA, SA - MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
COPCISA, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - NATUR SYSTEM, SL
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
REHAC, SA
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,SA-IMPULSA GRUP ORTIZ,SL
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - CONSTRUCCIONS TABAQUISTA, SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-03-2015 00:00:00
  Documentació:

088.1215.091_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 14:21:15
088.1215.091-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
06-07-2015 18:11:12