Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.098

Títol: SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DELS ESPAIS EDIFICATS DEL PRIMER RECINTE AL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA (ACTUACIÓ B).
      Codi Expedient: 088.1215.098
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 63.462,50 €
      Pressupost d'adjudicació: 51.955,00 €
      Data d'adjudicació: 06-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SGS TECNOS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 10.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SERVEIS D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AT3 OLLER-PEÑA, S.L.P.
DALMAU-MORROS TÈCNICS, SLP
JULI CORTÉS ESCODA
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
PERA PARDINA CONSULTORES, SL
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL
AQUACIVIL, S.L.
VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP
AUMEDES DAP, SLPU
EULÀLIA ARAN I CORBELLA
ARCHITECTURE WORKSHOP, SLP
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, SA (INYPSA)
VIADING, SL
E3 SOLINTEG, SL
UTE CÁCERES ARQUITECTURA, SCP & FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP
CIUDAD HERNANSANZ,SL
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
INTEGRAL, SA
GECSA INGENIERIA Y OBRAS, S.A.
ENGINYERIA I DIRECCIÓ TÈCNICA GIRONA, SL (ENDITEC)
UTE CAMPANYÀ I VINYETA SERVEIS D'ARQUITECTURA, SLP - BENEDICTO GESTIÓ DE PROJECTES, SLP
SUSANA PAVÓN GARCÍA
TEC-CUATRO, SA
TABER MANAGEMENT, S.L.
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
BADIA & PASTOR, SLP
GUANES-APA, SLP
BRAMON, SITJÀ, BASSOLS I ASSOCIATS, SLP
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
ROSSELL-GINER I ASSOCIATS, SLP
SGS TECNOS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 22-04-2015 00:00:00
  Documentació:

088.1215.098_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-05-2015 16:23:56
088.1215.098_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
17-12-2015 10:07:53