Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.103

Títol: OBRES DEL NOU CENTRE D'INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES - NCIT- I XARXES GENERALS AL CASTELL DE MONTJUÏC DE BARCELONA, FASE 1. (ACTUACIÓ A).
      Codi Expedient: 088.1215.103
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 3.307.279,83 €
      Pressupost d'adjudicació: 2.602.829,23 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 9.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE TEYCO, SL - EMTE, SLU
FERROVIAL-AGROMAN, SA
UTE DRAGADOS, SA - ELECTROMECÀNICA SOLER, SL
UTE CONSTRUCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - OBRES I CONTRACTES PENTA, SA
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA
UTE ELECNOR, SA - VOPI 4, SA
UTE CONSTRUCTORA D'ARO, SA - CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
UTE CONSTRUCCIONES COTS I CLARET, SL - ABANTIA INSTALACIONES, SAU
UTE CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU - AGEFRED, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-05-2015 00:00:00
  Documentació:

088.1215.103_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
02-06-2015 17:36:54
088_1215_103-_AAdj_noharm.pdf (Anunci adjudicació)
09-09-2015 13:45:45
088.1215.103_-_Amodif.pdf (Anunci Ct Modificat)
11-01-2018 17:46:02