Perfil del Contractant

Expedient 088.1215.121

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ D'AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC, PROJECTE EXECUTIU I PROJECTE D'INSTAL·LACIONS, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I MEMÒRIA AMBIENTAL DE LA COBERTA VERDA A L'EDIFICI FÒRUM (MUSEU BLAU / MUSEU CIÈNCIES NATURALS) AL PARC DEL FÒRUM, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA, I POSTERIOR DIRECCIÓ D'OBRA I LIQUIDACIÓ D'OBRA.
      Codi Expedient: 088.1215.121
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 38.181,10 €
      Pressupost d'adjudicació: 12.828,85 €
      Data d'adjudicació: 03-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONXITA BALCELLS ASSOCIATS, SLP
     Termini d'execució: Mesos ( 1.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 4/11 ES PUBLICA COMUNICAT
Licitadors:
FLORENCIA FINSTERWALD GRIECO
MCS SMART DUTY, SLP
TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.
ROURE / DE LEÓN ARQUITECTOS, S.L.P.
CACERES ARQUITECTURA, SCP
CONXITA BALCELLS ASSOCIATS, SLP
FORGAS ARQUITECTES, SLP
UTE MASTER PLAN, SL - DANIEL TIGGES
UTE RAVETLLAT-RIBAS, SLP - VALERI CONSULTORS ARQUITECTURA ENGINYERIA URBANISME, SLP
UTE PICH-AGUILERA ARQUITECTES, SL - PIBARQUITECTURASIX, SLP
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
16-12-2015 14:41:33
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
04-03-2016 11:13:55
8-A_form_modificat.pdf (Anunci formalització modificat projecte executiu)
12-01-2018 09:44:53