Perfil del Contractant

Expedient 088.1619.004

Títol: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I COMPLEMENTS, PER A LA VIL·LA JOANA, AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 088.1619.004
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 65.176,65 €
      Data d'adjudicació: 06-05-2016
      Data Contracte: 12-05-2016
Adjudicatari: COMERCIAL CONTEL,SA
     Termini d'execució: 5 setmanes
     Procediment de contractació: Negociat amb publicitat al Perfil de Contractant
     Observacions:
Licitadors:
COMERCIAL CONTEL, S.A.
S & T 96, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 18-04-2016 00:00:00
  Documentació:

Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
06-05-2016 10:13:34
0881619004_-_Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
17-05-2016 15:45:51
0881619004_-_Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
17-05-2016 15:45:54
0881619004-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
17-05-2016 15:45:58