Perfil del Contractant

Expedient 090.1215.133

Títol: OBRES RELATIVES A LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA RAMON BERENGUER EL GRAN F2, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1215.133
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 731.121,14 €
      Pressupost d'adjudicació: 597.721,08 €
      Data d'adjudicació: 08-05-2015
      Data Contracte: 09-06-2015
Adjudicatari: AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
     Termini d'execució: Mesos ( 4.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PASQUINA, S.A.
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
COPCISA, SA
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
INGEVÍA 2008, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
XAVIER ALSINA, S.A.
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
VOLTES, SLU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, S.L.
UTE IMPULSA GRUP ORTIZ, S.L. - ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-02-2015 00:00:00
  Documentació:

090.1215.133_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 13:55:40
090.1215.133_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
05-01-2016 09:59:01