Perfil del Contractant

Expedient 090.1215.156

Títol: OBRES RELATIVES AL PLA D'INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA ENTORNS DE LA MURALLA A LA VIA LAIETANA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1215.156
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 287.322,35 €
      Pressupost d'adjudicació: 254.854,92 €
      Data d'adjudicació: 13-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - CODEX, SCCL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D'INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS,SL (ATICS)
UTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - CODEX, SCCL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-07-2015 00:00:00
  Documentació:

090.1215.156_-_ROS03.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
08-09-2015 13:56:23
090.1215.156_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
16-10-2015 13:06:01