Perfil del Contractant

Expedient 090.1215.161

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE NOU CLAVEGUERAM DEL C. CARBONELL ENTRE ELS C. BALBOA I GINEBRA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1215.161
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 135.832,80 €
      Pressupost d'adjudicació: 117.408,97 €
      Data d'adjudicació: 12-11-2015
      Data Contracte: 23-11-2015
Adjudicatari: AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL S.A.
     Termini d'execució: Setmanes ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
TRANSPORTES IRANZO, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CROBISER OBRES I SERVEIS, SL
COYNSA 2000, SL
RIGEL OVER, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
OBRES ORTUÑO, SL
MIRFER, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-07-2015 00:00:00
  Documentació:

090.1215.161_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
17-09-2015 14:17:16
090.1215.161_-_ROS03_V2.pdf (Resultat sobre 3 v2)
25-09-2015 11:47:14
090.1215.161_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
05-01-2016 10:06:20