Perfil del Contractant

Expedient 090.1215.168

Títol: OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA DE L’ESPAI SITUAT AL C/ SANT OLEGUER 17, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1215.168
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 710.216,07 €
      Pressupost d'adjudicació: 575.275,02 €
      Data d'adjudicació: 11-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DIVISA BARCELONA, SA
     Termini d'execució: CINC MESOS (5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
TEYCO, S.L.
UTE CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA - SURIS, SL
F CLOSA ALEGRET, SA
UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL - SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
UTE EXNOVO REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ, SL - AGEFRED, SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL
CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
DIVISA BARCELONA, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
MAHECO, SA
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
CPM CONSTRUCCIONES PINTURA Y MANTENIMIENTO, SAU
REHAC, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
VORACYS, SL
ARCADI PLA, SA
RIGEL OVER, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA - SERRANO AZNAR OBRAS PUBLICAS, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
UTE GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA - J.M. ESCODA, SL
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-11-2015 00:00:00
  Documentació:

090.1215.168_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
07-12-2015 14:07:18
090.1215.168_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 12:25:40