Perfil del Contractant

Expedient 090.1215.190

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE MILLORA INTEGRAL DE LA PLAÇA DEL LLAGUT A LA BARCELONETA I AL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DELS JOCS INFANTILS, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1215.190
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 409.456,43 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 09-06-2016
Adjudicatari: MOIX SERVEIS I OBRES SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
BIGAS GRUP, SLU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
XAVIER ALSINA, S.A.
VOLTES CONNECTA, SLU
COYNSA 2000, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
HERCAL DIGGERS, SL
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
VORACYS, SL
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - ENSEÑAT I ROCA EMPRESA DE CONSTRUCCIO, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
TRANSPORTES IRANZO, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
UTE MARIANO HERRERO ALBACAR, SL - HERCAL DIGGERS, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
UTE CONGIFE, SL - DRIM MEDI AMBIENT, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
FCC CONSTRUCCION, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
ISIDRE ARCHS, SL
COPCISA, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 26-02-2016 00:00:00
  Documentació:

090.1215.190_-_Convocatòria_obertura_econòmica.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
21-04-2016 14:12:59
090.1215.190_-_RS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-04-2016 11:17:34
090.1215.190_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
31-05-2016 12:31:38
090.1215.190_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:19:05
090.1215.190_-_Anunci_modificacio.pdf (Anunci de formalització modificat 2)
13-12-2017 10:23:45