Perfil del Contractant

Expedient 090.1619.003

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1619.003
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.633.285,82 €
      Data d'adjudicació: 05-12-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
     Termini d'execució: 8 Mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
DRAGADOS, S.A
UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - RUBAU TARRÉS, SAU
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
FERROVIAL CONSTRUCCION,SA
ISIDRE ARCHS, SL
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
FCC CONSTRUCCION, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ESTRUCTURAS ARAGON, SAU
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROMÀ INFRAESTRUCUTRES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
UTE COYNSA 2000, SL - VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
COPCISA, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
UTE TRANSPORTES IRANZO, SA - BARDERA OBRAS CIVILES Y MARITIMAS, SL
UTE VORACYS, SL - MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - AGUSTI Y MASOLIVER, SA
RIGEL OVER, SL
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE AMBIENTALIA WORLD, SL - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-06-2016 00:00:00
  Documentació:

090.1619.003_-_Convocatòria_obertura_S3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
30-08-2016 13:38:15
090.1619.003_-_Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
02-09-2016 09:30:47
090.1619.003_-_A.ADJ.NOharm.pdf (Anunci adjudicació)
16-12-2016 11:28:18