Perfil del Contractant

Expedient 090.1619.005

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D’UN NOU CENTRE DE TRANSFORMACIÓ SOTERRAT, A LA PLAÇA SANT AGUSTÍ DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 272.355,76 €
      Data d'adjudicació: 19-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COPCISA SA
     Termini d'execució: SIS (6) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COPCISA, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
RIGEL OVER, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 20-05-2016 00:00:00
  Documentació:

090.1619.005_-_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
27-06-2016 13:21:04
090.1619.005_-_ROS03xls.pdf (Resultat sobre 3)
04-07-2016 12:46:09