Perfil del Contractant

Expedient 090.1619.008

Títol: OBRES DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA COBERTA DE L'EDIFICI ANNEX DEL CC CONVENT DE SANT AGUSTÍ AL CARRER COMERÇ 36, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1619.008
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 313.871,83 €
      Data d'adjudicació: 12-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MAHECO SA
     Termini d'execució: QUATRE MEOS I MIG (4.5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
CARLOS MARTINEZ FUENTES, SL
XAVIER ALSINA, S.A.
SERVICAN 2010, SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
MAHECO, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
RIGEL OVER, SL
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
VORACYS, SL
ARCADI PLA, SA
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 18-05-2016 00:00:00
  Documentació:

090.1619.008_-_Convocatoria_S03.pdf (Resultat sobre 3)
25-07-2016 11:54:15
090.1619.008_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3 v2)
28-07-2016 09:18:30
090.1619.008_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
13-09-2016 12:17:48