Perfil del Contractant

Expedient 090.1619.012

Títol: OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA SOTERRANI, PLANTA BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI SITUAT A L'AVINGUDA DE LES DRASSANES 13-15, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 090.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 592.260,65 €
      Data d'adjudicació: 04-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DIVISA BARCELONA SA
     Termini d'execució: SIS MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
DIVISA BARCELONA, SA
CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
ARCADI PLA, SA
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
GRUPMAS EDIFICACIO, SLU
VORACYS, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-06-2016 00:00:00
  Documentació:

090.1619.012-Diligència.pdf (Diligència)
04-08-2016 12:04:03
090.1619.012-_CONVOCATÒRIA_OBERTURA_ECONÒMICA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
09-09-2016 14:41:18
090.1619.012_-_Resultat_OS03.pdf (Resultat sobre 3)
22-09-2016 11:51:23
Actes.pdf (Actes)
05-10-2016 12:28:27
InformeTècnic.pdf (Informe Tècnic)
05-10-2016 12:31:07
Informe_Valoracio.pdf (Informe Valoracio)
05-10-2016 12:32:21
090.1619.012_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
11-10-2016 14:52:11