Perfil del Contractant

Expedient 100.1619.009

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL SOLAR DEL C. ROSÉS, 8 DINS DEL PLA DE BUITS. FASE II DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 100.1619.009
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 138.240,00 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ARTIFEX INFRAESTRUCURAS SL
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA. S.L.
OSERMA 1992 OBRAS Y SERVICIOS, SL
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
MiJ GRUAS, SA
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
EXCAVACIONES VILÀ VILA, S.A.
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS,SA (TALIO)
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
NOVANTIA INTEGRAL, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
BIGAS GRUP, SLU
CONGIFE, S.L.
DRIM MEDI AMBIENT, S.L.
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
TRANSPORTES IRANZO, SA
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-07-2016 00:00:00
  Documentació:

100.1619.009_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
23-09-2016 14:02:31
100.1619.009.pdf (Informe Tècnic)
28-09-2016 10:47:31
100.1619.009_-_A.ADJ.NOharm.pdf (Adjudicació)
24-10-2016 12:28:38