Perfil del Contractant

Expedient 104.1215.002

Títol: OBRES CORRESPONENTS A L'EQUIPAMENT ESCOLA MASSANA U.P.2. BANDA SUD DE LA PLAÇA DE LA GARDUNYA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 104.1215.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 11.557.109,78 €
      Pressupost d'adjudicació: 8.715.967,43 €
      Data d'adjudicació: 26-02-2015
      Data Contracte: 24-03-2015
Adjudicataris: UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION, SA - CONSTRUCCIONES CALER, SAU
UTE COMSA, SAU - EMTE, SLU
FCC CONSTRUCCION, SA
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, SA - VOPI 4, SA
UTE CONSTRUCTORA D'ARO, S.A. - CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, S.L.
UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA - TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, SA - TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU
UTE COPCISA, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU - CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA - TEYCO, SL
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
UTE AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA - BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - ÀRIDS ROMÀ, SAU
UTE ABANTIA INSTALACIONES, SAU - AZVI, SA - ROMERO GAMERO, SA
UTE EXCAVACIONES Y CONSRUCCIONES BENJUMEA, SA - PASQUINA, SA - MERCADOMOTIKA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 26-11-2014 00:00:00
  Documentació:

105.1215.002_-_Convocatoria_obertura_s03.pdf (Convocatòria obertura s3)
10-02-2015 13:28:49
104_1215_002-ROS03_harm.pdf (Resultat sobre 3)
12-02-2015 13:18:24
104.1215.002-AF.harm.pdf (Anunci de formalització)
10-04-2015 09:56:53