Perfil del Contractant

Expedient 104.1215.008

Títol: SERVEIS CORRESPONENTS AL CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES A L'EQUIPAMENT ESCOLA MASSANA U.P.2. BANDA SUD DE LA PLAÇA DE LA GARDUNYA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 104.1215.008
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 60.485,57 €
      Pressupost d'adjudicació: 51.884,97 €
      Data d'adjudicació: 02-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT SA
     Termini d'execució: Duració de l'obra )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (INEMA)
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
LABOCAT CALIDAD, SL
APPLUS NORCONTROL, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-05-2015 00:00:00
  Documentació:

104.1215.008_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
04-06-2015 12:57:48
104.1215.008-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
06-07-2015 12:26:34