Perfil del Contractant

Expedient 106.1215.030

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE LES INSTAL.LACIONS DEL DIPOSIT D'AIGUA FREATICA DE MUNTANER SOTA RONDA GENERAL MITRE AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 106.1215.030
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 163.843,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 134.939,04 €
      Data d'adjudicació: 09-12-2014
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-10-2014 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
27-11-2014 14:24:45
ADJ_freatica.pdf (Anunci adjudicació)
11-12-2014 12:06:46