Perfil del Contractant

Expedient 106.1215.044

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 106.1215.044
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 7.279.011,44 €
      Pressupost d'adjudicació: 5.495.434,45 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE CORSÁN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, SA - CONSTRUCCIONES CALER, SAU
UTE AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA - OBRASCON HUARTE LAIN, SA
UTE CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU - EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL- ELECNOR, SA -PASQUINA, SA
UTE SCRINSER, SA - SACYR CONSTRUCCIÓN, SA - CONSTRUCCIONES RUBAU, SA - JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SA
UTE VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - ROMERO GAMERO, SAU
UTE DRAGADOS, SA- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA - VOPI 4, SA
UTE COPCISA, SA-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE TEYCO, SL - OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
COMSA, SAU
UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE ÀRIDS ROMÀ, SAU - INSTALACIONES INABENSA, SA - CONSTRUCCIONES DECO, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-04-2015 00:00:00
  Documentació:

106.1215.044_-_Convocatòria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
29-06-2015 12:52:46
106.1215.044_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
30-06-2015 16:11:24
106.1215.044-AAdj.harm.pdf (Anunci adjudicació)
30-07-2015 15:26:26
106.1215.044_-_A.F.harm.pdf.docx (Anunci de formalització)
07-09-2015 12:23:11
106.1215.044_-_Amodif.pdf (Anunci Ct Modificat)
12-01-2018 09:58:52