Perfil del Contractant

Expedient 106.1215.045

Títol: DIRECCIÓ D'OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DE LA RONDA DEL MIG, TRAM: LESSEPS-ESCORIAL (TRAVESSERA DE DALT), AL DISTRICTE DE GRÀCIA A BARCELONA.
      Codi Expedient: 106.1215.045
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 312.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 257.100,00 €
      Data d'adjudicació: 05-08-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSULTORIA TECNICAS Y PROYECTOS 1999, SL (CTP 1999)
     Termini d'execució: Duració de l'obra )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PROINTEC, SA
NOVOTEC CONSULTORES, SA
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
UTE GETINSA-PAYMA, SL - PAYMACOTAS ENGINEERING, SA - ZETA INGENIEROS DE CAMINOS, SLL
TECNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA)
CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL
UTE IPLAN GESTIÓN INTEGRAL, SL - PROIDO CONSULTORS, SL
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
TEC-CUATRO, SA
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
VGIS 2013, AIE
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
UTE ESTEYCO, SAP - PROJECTS FACILITIES & MANAGEMENT, SL
CETRES ENGINYERS, SLP
UTE ENIGEST, SL - PIGRA ENGINEERING, SL - INGENIUM CIVIL, SLP
UTE INYPSA INFORMES Y PROYECTOS, SA - E3 SOLINTEG, SL - ECONEM TÈCNICS, SL
UTE MASTER PLAN, SL - ODC WORKS MANAGEMENT SERVICES, SL
UTE PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP - SBS SIMON I BLANCO, SLP
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
AUDINGINTRAESA, S.A.
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL
SGS TECNOS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 28-04-2015 00:00:00
  Documentació:

106.1215.045_-_Convocatoria_s03.pdf (Convocatòria obertura s3)
06-07-2015 14:31:59
106.1215.045_-_ROS03xls.pdf (Resultat sobre 3)
08-07-2015 09:26:09
106.1215.045-AAdj.harm.pdf (Anunci adjudicació)
05-08-2015 14:18:23