Perfil del Contractant

Expedient 106.1215.051

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓN DE LA XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUOS URBANS A LA RONDA DEL MIG, TRAM LESSEPS - ESCORIAL.
      Codi Expedient: 106.1215.051
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 2.156.961,22 €
      Pressupost d'adjudicació: 2.092.816,30 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ENVAC IBERIA, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ENVAC IBERIA, S.A

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-07-2015 00:00:00
  Documentació:

106.1215.051_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
17-09-2015 15:58:02
106.1215.051_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
27-10-2015 10:55:22