Perfil del Contractant

Expedient 123.1215.192

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA CONNEXIÓ D'AIGÜES FREÀTIQUES PER A LA URBANITZACIÓ DEL CORREDOR FERROVIARI DE SANTS, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC A BARCELONA.
      Codi Expedient: 123.1215.192
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 191.444,40 €
      Pressupost d'adjudicació: 160.158,59 €
      Data d'adjudicació: 18-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: RIGEL OVER,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
RIGEL OVER, SL
GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA)
COYNSA 2000, SL
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
SERVIDEL, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 01-10-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
30-10-2015 13:50:22
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
19-11-2015 12:50:58
resolucio_modificacio.pdf (Resolucio Modificacio)
22-02-2017 18:59:17