Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.227

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU PER A LA URBANITZACIÓ PROVISIONAL DEL GLÒRIES - BANDA MUNTANYA - PARC CENTRAL. LOT 1: GRAN CLARIANA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 124.1215.227
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 450.151,88 €
      Pressupost d'adjudicació: 384.409,24 €
      Data d'adjudicació: 08-01-2015
      Data Contracte: 15-01-2015
Adjudicatari: TEYCO, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PASQUINA, S.A.
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - ARICO FOREST, SL
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS,SA (TALIO)
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER ENGENIERIA Y ECONOMIA, SL
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 06-11-2014 00:00:00
  Documentació:

124.1215.227-Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
21-11-2014 14:18:58
124.1215.227-ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
27-11-2014 17:02:06
124.1215.227_-_AAdjudicació.pdf (Anunci adjudicació)
13-04-2015 17:47:16