Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.231

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DELS TÚNELS VIARIS A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES, ENTRE ELS C. BADAJOZ I CASTILLEJOS: SEPARATA D'OBRA CIVIL TÚNEL 1, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 124.1215.231
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 65.630.520,46 €
      Pressupost d'adjudicació: 49.675.740,95 €
      Data d'adjudicació: 26-02-2015
      Data Contracte: 31-03-2015
Adjudicataris: UTE ROMERO GAMERO, SAU - BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - COMSA, SAU
     Termini d'execució: Mesos ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - FCC COSNTRUCCIÓN, SA - CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - SACYR CONSTRUCCION, SA - SCRINSER, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU - ARIDOS ROMÀ, SA
UTE DRAGADOS, SA - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA - COPCISA, SA - VOPI 4, SA
UTE ROMERO GAMERO, SAU - BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - COMSA, SAU
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU - TEYCO, SL - CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA - CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA - OBRAS SUBTERRÁNEAS, SA - PASQUINA, SA - EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-12-2014 00:00:00
  Documentació:

124.1215.231_Conv.S3.pdf (Convocatòria obertura s3)
06-02-2015 13:09:52
124_1215_231-ROS03_harm.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
10-02-2015 11:51:23
124.1215.231-AF.harm.pdf (Anunci de formalització)
10-04-2015 09:47:55